PROVA! Cirque de la Liberté

de show

PROVA! is een nieuwe stap in de ontwikkeling van het circusidioom van Cirque de la Liberté. Het is voor het eerst dat een film als uitgangspunt wordt gekozen voor de show en bovendien gepresenteerd wordt in een bijzondere binnenlocatie: de voormalige bioscoop Het Rembrandt Theater. En het is voor het eerst dat we gekoppeld aan de show een speelfilm maken, die te zien zal zijn in diverse filmhuizen en (film)theaters in Nederland. De inspiratiebron voor PROVA! vormt Fellini’s film: Prova d’Orchestra(1978).

Fellini weet in ‘Prova d’Orchestra’ (orkestrepetitie) een rake politieke allegorie te creëren, die hij bovendien kundig verpakt in een semidocumentaire over de verwikkelingen binnen een orkest. In een tot oratorium omgebouwde Middeleeuwse Romeinse kapel komt een orkest bijeen voor een repetitie. Wanneer de muzikanten arriveren wordt hen uitgelegd dat er een televisieploeg aanwezig is om opnamen te maken. Het wekt een zekere trots op bij de muzikanten wanneer ze mogen vertellen over hun instrumenten. De gezellige chaos van de voorbereiding is op slag verdwenen zodra de Duitse dirigent arriveert en de repetitie begint. De dirigent schreeuwt en beledigt zijn muzikanten. Dan wordt er een pauze ingelast. In zijn kleedkamer legt de dirigent aan de televisieploeg uit hoe de muziekwereld is veranderd en dat er geen respect meer is voor een dirigent. Hij keert terug naar de oefenruimte en vindt zijn orkest terug in anarchistische toestand. Wat kan hen weer doen terugkeren naar de muziek…?

Op het eerste gezicht lijkt het een absurdistische film over excentrieke (klassieke) muzikanten, maar ‘Prova d’Orchestra’ kunnen we ook zien als een satire op de maatschappij in het na-oorlogse Europa. Het feit dat de dirigent een tierende Duitser is wijst hier ook op. Fellini maakte een film vol symboliek, waarin het orkest model staat voor de mensheid en de tekortkomingen van de autoritaire machten als de rebellie opkomt. De chaos onder de muzikanten komt op bizarre wijze stil te liggen: de muren worden neergehaald door een slopersbal. De conclusie van de film is een ode aan de verenigende krachten van de kunst, maar wel een die je op meerdere manieren kunt uitleggen…

In PROVA! Cirque de la Liberté wordt het verhaal, de lijn, van de film zo veel mogelijk aangehouden. In deze satirische en clowneske show staat het orkest en de orkestrepetitie voor de hedendaagse samenleving, waarin samen in vrijheid zijn, leven, werken en spelen danig op de proef wordt gesteld door autoritaire machthebbers (vgl. Bolsonaro/Erdogan). We kunnen er niet omheen: Door de gevolgen van het coronavirus wordt ook onze vrijheid ingeperkt door, evenwel begrijpelijke, van bovenaf opgelegde regels. De satire is als kunstvorm bedoeld om met humor de spot te drijven met de dwaasheid van de machthebbers en de maatschappij waarin wij leven.

Op het podium voor het filmdoek, waarop regelmatig beelden geprojecteerd worden die de cameraman op het toneel maakt,  zien we een keurige opstelling van muziekstandaards en stoelen. De muzikanten komen, gezellig pratend, druppelsgewijs op met hun instrumenten en broodtrommeltjes. Daar het niet voor iedereen duidelijk is op welke stoel hij/zij moet of mag gaan zitten, ontwikkelt er zich al snel, voor het publiek, een komische stoelendans. Ze ‘vechten’ voor de beste plek in het orkest, de maatschappij in het klein, zodat ze gezien en gehoord worden en als zodanig kunnen excelleren.

De groep muzikanten is, als metafoor voor onze kleurrijke samenleving, samengesteld op grond van diversiteit: 5 clown-characters/acrobaten, die tevens een instrument bespelen, een filmer en 10 muzikanten (waarvan 5 talentvolle eindejaars studenten ArtEZ: muziektheater en conservatorium). De circusartiesten zetten bij de ‘verovering’ van hun plek uiteraard ook hun specifieke ‘skills’ in. Met als resultaat clowneske taferelen, acrobatische toeren en komische ‘discussies’. Ondertussen worden ook de instrumenten gestemd, wat een kakafonie aan geluiden oplevert.

Wanneer tv-cameraman en reporter opkomen om een documentaire te maken van het repetitieproces, verplaatst het ‘gevecht’ zich naar een plek voor de camera. Iedereen wil zijn liefde voor zijn instrument en/of ‘skills’ delen met de reporter en dus met het publiek. Zo zien we hoe de onvoorwaardelijke passie voor een saxofoon of accordeon is ontstaan en welke betekenis het instrument heeft voor het orkest, voor de samenleving. Iedereen beschouwt zijn eigen instrument als het mooiste, belangrijkste en meest waardevolle en wil daarom nog wel eens botsen met de andere muzikanten. Dat levert ook weer komische scènes op.

Dan verschijnt de dirigent op het toneel. Hij wil zijn macht laten gelden, maant de orkestleden tot de orde en eist een traditionele opstelling van het orkest. Dan weer vertoont hij ‘dictatoriale’ trekjes en dan weer wordt hij als tragi-komisch figuur neergezet. Na de zoveelste woede-uitbarsting van de dirigent breekt de hel los en treedt chaos in. De rebellie is geboren. De woedende dirigent verlaat de ruimte en laat de reporter weten dat hij de leider is en dus bepaalt, dat de wereld verandert en er geen respect meer is voor de dirigent. Ondertussen ontpopt een muzikant zich als vakbondsleider en deelt gele hesjes en spuitbussen uit.

Als uiting van protest tegen de autoritaire macht van de dirigent worden de zijwanden volgespoten met leuzen, stoelen en standaards omvergegooid, de houten vloer opgebroken, bergen van troep opgeworpen en stekkers uit stopcontacten getrokken. Met als resultaat een stikdonkere ruimte, die de rebellie neerslaat en het geluid en de tijd doet stilstaan. In deze veranderde wereld starten de orkestleden, langzaam, op hun eigen wijze de communicatie weer op. We horen instrumenten met elkaar in dialoog gaan, eerst chaotisch en vol woede om vervolgens voorzichtig en gecontroleerd tot prachtige accoorden te komen. Meer en meer wordt er naar elkaar geluisterd en op elkaar gereageerd met het instrument dat zij in handen hebben.

Ondertussen komt er licht in de duisternis en ontstaat er een warme sfeer: olielampen worden opgebracht, zo ook zaklampen en het licht van de mobiele telefoons van het publiek.

De orkestleden zien in dat geweld niets oplost en hoe de wereld er ook uitziet, puinhoop of niet, hun drang/hun passie samen, in harmonie, muziek te maken is het allerbelangrijkst.

De geschrokken en eveneens tot (zekere) inkeer gekomen dirigent, hij is en blijft de baas, zoekt een plek in deze nieuwe context, waarin hij onderdeel uitmaakt van de groep, en besluit op éen van de brokstukken te gaan staan. Hij toont zijn respect voor de orkestleden met een lichte buiging en tikt vervolgens de maat met zijn dirigeerstok. Het orkest zet in en tezamen brengen ze een prachtige moderne opus ten gehore…

Met deze 80-minuten durende circustheatershow houden we het publiek een spiegel voor: alleen door werkelijk samen te werken, zonder machtsvertoon en al te strikte regels, met respect én oog en oor voor elkaar kan het orkest (de samenleving) met haar muziek floreren.

De keuze voor Het Rembrandt Theater: de bioscoop staat al jaren leeg en schreeuwt om invulling. Vanaf oktober ‘21 mag AdHoc de zalen aan derden verhuren van de eigenaar. Rembrandt Theater was een lichtpunt in de moeilijke tijden na WO II. Het bracht glamour aan de stad met zijn vele premières en bood jarenlang plaats aan het internationale filmfestival Arnhem (voorloper van het Nederlands Filmfestival). De grote zaal biedt plek aan ruim 300 mensen. Het filmdoek hangt er nog en doet in show dienst als achterwand en projectiescherm. Door de eerste 3 rijen stoelen te verwijderen kan er een podium worden gebouwd. Twee zijschotten markeren de ruimte.

PROVA! Cirque de la Liberté zal met de show én de film Het Rembrandt Theater doen herleven.

PROVA! Cirque de la Liberté

de speelfilm

In Fellini’s film wordt de orkestrepetitie als een documentaire gefilmd door cameraman en reporter (tv-crew). Wat bij Fellini ‘fake’ (of spel) is willen wij in het echt gaan doen. Wij gaan van de live-performance, de show, een speelfilm maken. Een film die meer is dan een registratie, meer is dan een documentaire. Een kwaliteitsfilm, die de moeite waard is getoond te worden in filmhuizen en (film)theaters. Gesteund door de enthousiaste reacties binnen Het Gelders Filmvertoners Overleg en de Vereniging Gelderse Podia wordt PROVA! Cirque de la Liberté in minimaal 8 filmhuizen en/of (film)theaters, volgend op de presentatie van de shows, in februari/maart/april 2022 minimaal 16 maal getoond. Een prachtige manier om nog meer mensen van PROVA! te laten genieten. En voor ons een uitgelezen kans nog meer bekendheid te geven aan het jaarlijks terugkerende Circus van de Vrijheid.

De beelden die tijdens de shows worden geschoten door de acterende tv-crew, tezamen met extra opnames van scènes die erom vragen om apart (zonder publiek) te worden opgenomen, zullen ge-edit worden door een professioneel team, om zo tot een prachtige op zich zelf staande speelfilm te komen. Bovendien zal tijdens enkele, vooraf bepaalde, shows de tv-crew worden bijgestaan door een professionele cameraman en geluidstechnicus om zo de kwaliteit van de beelden en dus de film te verhogen. Laatstgenoemden krijgen dan uiteraard een rol toebedeeld en ‘spelen’ aldus mee in de show.

Concept / Regie
Goos Meeuwsen
Helena Bittencourt

Compositie
Joao Bittencourt
Miguel Boelens

Regie-assistent
Sarah Kriek

Artiesten / Muzikanten
Anton Belyakov
Che-Sheng Wu
Contant Geerling
Ellen Preuss
Goos Meeuwsen
Helena Bittencourt
Ivo Voragen
Jelena van Marle
Jessie Breve
Joao Bittencourt
Juul Vrijdag
Mete Erker
Miguel Boelens
Renald Laurin
Sara Bax
Tania Bräcklein
Thomas Dolman
Tim Pokorny

Film en Geluid
Ivo Voragen
Thomas Dolman

Techniek
Nikki Rutten
Iwan Kolk
Ian Soldaat

Kostuums
Gregorie Bolder
Géraldine Lodders

Props en Decor
Ruud Hullekes
Géraldine Lodders