1. ALGEMENE INFORMATIE

Adres

Stichting touchstones
Zijpendaalseweg 1d
6814 CA Arnhem

E-mail

GerdaKalsbeek@touchstones.nl
Geraldinelodders@touchstones.nl

KvK-nummer

56242379

Privacyinstellingen

2. COOKIES

Deze paragraaf is van toepassing op:
Touchstones.nl
Cirquedelaliberte.nl
Arnhemsepiet.nl

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoeken van pagina’s op onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Google

Via onze websites worden cookies geplaatst van Google. Wij gebruiken Google Analytics en Google Search Console om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Vimeo

Op onze websites maken wij gebruik van video’s die via een Vimeo-plugin worden afgespeeld. Om het afspelen mogelijk te maken en het aantal afspeelmomenten van onze Vimeo-account te peilen, worden cookies gebruikt. WordPress Onze websites zijn o.a. gebouwd met behulp van WordPress. Voor de werking van onze websites is het nodig enkele functionele cookies te plaatsen. Zonder deze cookies kan het zijn dat de website niet goed wordt getoond.

Social media (Facebook, Instagram, Google, Linkedin)

We gebruiken sociale netwerken en advertising tools van Facebook, Instgram, Google en Linkedin. Wij maken daarbij gebruik van de analytische tools van deze sociale netwerken om de effectiviteit en conversie te kunnen meten. Wij slaan geen gegevens op voor retargeting.

3. GEGEVENSMANAGEMENT

Toegang derden tot persoonlijke data

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Inzage, rectificatie, wissen gegevens

Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens te controleren, aan te laten passen en/of te laten verwijderen. Stuur een e-mail met uw verzoek naar geraldinelodders@touchstones.nl volstaat om het proces in gang te zetten.

Bezwaar

Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar gegevens. Een e-mail naar info@pappenheimers.com volstaat om dit proces in gang te zetten.

Intrekken toestemming

Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om toestemming van de verwerking van zijn of haar gegevens in te trekken. Een e-mail naar geraldinelodders@touchstones.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Klachten

Iedereen kan en mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij of zij vindt dat wij niet correct met zijn of haar gegevens omgaan. Kijk hier voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn al onze werkstations, laptops en mobiele apparaten beveiligd en voorzien van toegang beperkende maatregelen. Datzelfde geldt voor alle accounts van onlinediensten die we gebruiken. Onze domeinen beschikken over actieve SSL-certificaten, waardoor verkeer naar en van onze websites versleuteld is.

Vermoeden van misbruik melden

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op via geraldinelodders@touchstones.nl.